Search

Luizenbrigade

Vaak hoor je dat het weer de kop opsteekt: er is ergens hoofdluis geconstateerd. vaak op een school, peuterspeelzaal of in de kinderopvang.

Al een groot aantal jaren hebben we op De Opstap samen met de ouders van de Luizenbrigade de strijd tegen de hoofdluis
aangebonden! En met succes, het aantal voorkomende gevallen is enorm afgenomen door de volgende acties: 

Alle leerlingen krijgen van school een zak waarin ze hun jas en tas kunnen opbergen zodat ze elkaar niet via de opgehangen jassen en tassen kunnen besmetten
Na alle vakanties worden de leerlingen gecontroleerd door de Luizenbrigade, een team van speciaal opgeleide ouders, die het aan de luizen-coördinator van school doorgeven als er iets ontdekt wordt
Ouders krijgen goede informatie over wat je moet doen om zo snel mogelijk van de kriebelbeestjes af te komen.

Dat we samen sterk staan is ook hier wel weer bewezen door de afname van het aantal besmettingen met hoofdluis van de afgelopen jaren!

Oud papier commissie

Oud papier inzamelen is al vele jaren een goede traditie! Op elke tweede zaterdag van de maand wordt er in Niekerk, Oldekerk en Faan oud papier opgehaald door ouders van De Opstap. Alleen in de zomervakantie slaan we een maand over.

Van het geld worden jaarlijks mooie dingen gedaan: 

Alle ouders worden door de oud papier commissie ingedeeld om mee te helpen bij het inzamelen van oud papier. Dit rooster wordt via de kinderen op school uitgedeeld. Ook krijgen ouders een herinneringsbriefje via hun kind dat ze de volgende maand aan de beurt zijn en hangen we op diverse strategische punten folders op. Is een ouder wegens omstandigheden verhinderd, dan dient hij zelf voor vervanging te zorgen en dit even door te geven aan de oud papier commissie.

Huidige samenstelling van de Oud papier commissie: