Search

Informatieboekje

HIER vindt u het informatieboekje voor het schooljaar 2017-2018. Hierin vindt u alle zaken, die voor het schooljaar van belang zijn, zoals de samenstelling van het team, de schooltijden, de namen van de klasgenootjes, het vakant- ierooster en de overblijfregeling. Een handige informatiebron om gedurende het schooljaar goed te bewaren. Mocht u relevante informatie missen, laat het ons dan even weten. 

 

Leerplicht/verlof

Bespreek uw vakantie in de vakantieperiode van de school. Toestemming om hiervan af te wijken kan slechts in heel bijzondere gevallen worden verleend en moet bij de directeur 6 weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. De directeur is bevoegd in bijzondere gevallen tot maximaal 10 dagen per jaar toestemming voor afwijking van de schoolvakanties te verlenen. Daarna kan alleen de leerplichtambtenaar of B. & W. extra verlof of vakantie verlenen.

In een aantal bijzondere gevallen heeft uw kind altijd recht op verlof:  bij een huwelijk, familiejubileum of overlijden van een familielid. Ook dit verlof moet schriftelijk en zo mogelijk ruim van tevoren worden aangevraagd.

Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de directeur altijd gemeld worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Grootegast. Als u van mening bent dat uw kind ten onrechte geen verlof is gegeven kunt u hiertegen in beroep gaan.

 

Het aanvraagformulier kunt u binnenkort hier vinden, maar ook op homepage.