Search

Jaribabo 

Eind vorig schooljaar is Jaribabo in ons schoolgebouw een vestiging van hun kinderopvang begonnen. 

Agenda

Zaterdag 
13 oktober 2018
Oud papier
Maandag 
28 januari 2019
Info avond voor nieuwe ouders

MijnSchool

Voor de communicatie met ouders werken wij met het ouderportaal MijnSchool. 
Binnen dit ouderportaal kunnen wij op een veilige manier en in een beschermde omgeving met ouders communiceren.
Ouders met kinderen op de Opstap, krijgen via school een inlogcode voor dit portaal.

Het portaal is te vinden, via de volgende link:

https://18fy00.mijnschool.nl/mijnschool/index.html

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven.

 

Team

Onze school heeft een gevarieerd leerkrachtenteam.  Er zijn jonge en oudere leerkrachten, er is een meester en een aantal juffen en er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende vakgebieden.