Search

De OV zoekt nieuwe leden

Voor Diana Bouma en Alie Kraaijinga is de zittingsperiode in de oudervereniging afgelopen.
Op de ouderavond van oktober zullen zij aftreden. Daarom zoekt de OV twee nieuwe leden. Iedereen is natuurlijk welkom, maar gezien de samenstelling van de OV zou het leuk zijn als zich vaders melden. Voor informatie of aanmelden kunt u zich wenden tot de
voorzitter Amarin Ansing (tel. 785126).

Hulp gezocht!

Wie kan ons helpen bij het versieren van de school op 31 mei? We zoeken nog extra handen om de school in zomersfeer te brengen. Opgeven bij juf Mischa. 

 

Agenda

   
Maandag 22 mei MR vergadering
Woensdag 24 mei Juf Lena jarig
25 t/m 28 mei Hemelvaartsweekend
Maandag 29 mei Voorstelling groep 7/8
Woensdag 31 mei Schoolreis groep 1/2
Woensdag 31 mei Groep 3/4 bibliotheek
Donderdag 1 juni Schoolreis groep
3 t/m 6
Donderdag 1 juni Concert NNO (7/8)
3 t/m 5 juni Pinksterweekend
Zaterdag 10 juni Oud papier
Donderdag 15 juni Praktisch verkeersexamen (7/8)
Woensdag 21 juni Margedag
(alle kinderen)
Donderdag 13 juli  Musical

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven.

 

Team

Onze school heeft een gevarieerd leerkrachtenteam.  Er zijn jonge en oudere leerkrachten, er is een meester en een aantal juffen en er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende vakgebieden.