Search

Deze week en volgende week zijn we in alle groepen bezig met de CITO toetsen. 

 

Agenda

Zaterdag 14 januari 

Oud papier
Maandag 16 januari Schoonmaakavond
groep 1 t/m 4 
Donderdag 19 januari Voorstelling
groep 1/2
Maandag 24 januari

19.00 uur voorlichting WIBO voor groep 5/6

25 januari - 4 februari Nationale voorleesdagen
Woensdag 25 januari  MR vergadering
Donderdag 26 januari Kinderraad
Maandag 30 januari

20.00 uur
Voorlichtingsavond
nieuwe ouders

   

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven.

 

Team

Onze school heeft een gevarieerd leerkrachtenteam.  Er zijn jonge en oudere leerkrachten, er is een meester en een aantal juffen en er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende vakgebieden.