Search

De Opstap helpt Sint Maarten!

Op vrijdag 15 september werd de landelijke actiedag ' Nederland helpt Sint-Maarten' gehouden. Op deze dag hebben de kinderen van obs de Opstap in Niekerk in alle groepen geknutseld voor het goede doel. Op dinsdag 19 september werd er een grote verkoopmiddag gehouden, waarop belangstellenden de werkstukken van de kinderen konden kopen. Ook zijn er veel kinderen die in groepjes lege flessen hebben verzameld of andere acties hebben gehouden. Samen hebben ze het mooie bedrag van 651,85 opgehaald voor het eiland Sint Maarten! De opbrengst hiervan gaat naar 'Nederland helpt Sint-Maarten'. 

Agenda

   
maandag 25 september Voorlichtingsavond
groep 1 en 2
19.30 uur
dinsdag 26 september Tennisles
groep 3 t/m 8
woensdag 27 september Start verkoop kinderpostzegels
groep 7/8
donderdag 28 september Voorstelling (onder schooltijd)
dinsdag 3 oktober Start Kinderboekenweek
woensdag 4 oktober Huisdierenshow
Terra Oldekerk
groep 1 t/m 4
donderdag 5 oktober Staking,
de school is dicht
maandag 9 oktober Voorlichtingsavond
groep 7/8 
Dinsdag 10 oktober Voorlichtingsavond
groep 5/6 
Zaterdag 14 oktober Oud papier
Woensdag 18 oktober Inloopochtend
voor de ouders

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven.

 

Team

Onze school heeft een gevarieerd leerkrachtenteam.  Er zijn jonge en oudere leerkrachten, er is een meester en een aantal juffen en er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende vakgebieden.