Search

Jaribabo 

Met ingang van maandag a.s. begint Jaribabo in ons schoolgebouw hun kinderopvang voor kinderen
van 0 tot 6 jaar. Van harte welkom!

Schaatsen in Kardinge

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan op dinsdagmiddag 20 februari naar Kardinge in Groningen gaan om te schaatsen. Vanwege organisatorische redenen hebben we besloten om ook groep 6 en 7 mee te laten gaan. Deze activiteit kan georganiseerd worden, omdat we een oud papierpot hebben. Het vertrek is om 12.30 uur bij school. De kinderen blijven allemaal op school eten. Om 15.15 uur is iedereen weer terug. 

Voor het vervoer zoeken we ouders. Aanmelden bij meester Bert. De begeleiders mogen blijven en kunnen helpen, stempelen, maar ook zelf schaatsen. 

De kinderen van groep 5 /6 hebben ’s morgens geen gym.

Agenda

10 februari Oud papier
13 februari

Informatieavond nieuwe ouders
20.00 - 21.30 uur

14 februari Staking, school is gesloten
19 februari Koos jarig
20 februari Groep 5 t/m 8 gaat schaatsen in Kardinge
21 februari Open dag nieuwe ouders
10.30 - 12.00 uur
22 februari Rapporten mee
24 febr.
t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
6 maart Juf Jannie viert verjaardag
6 maart Luizencontrole
9/10 maart NL Doet!
10 maart Oud papier

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven.

 

Team

Onze school heeft een gevarieerd leerkrachtenteam.  Er zijn jonge en oudere leerkrachten, er is een meester en een aantal juffen en er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende vakgebieden.