Search

We hebben een prachtige cheque van Coop Bellinga

gekregen van de Doekoe actie, deze check van maar liefst

207,10 werd uitgereikt door Marloes Bellinga van de Coop in Niekerk.

Een foto kunt u vinden in ons fotoalbum.

...

Kerstorkest

Op woensdag 21 december hebben we ons kerstdiner (van 16.30 - 18.00 uur). Net als vorig schooljaar beginnen we met het gezamenlijk zingen van enkele kerstliedjes. Welke ouders willen ons hierbij muzikaal begeleiden? U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Jannie. Woensdagavond 7 december (0m 19.00 uur) wil zij graag met deze ouders overleggen over de liedjes, die we gaan zingen. Dus: meldt u aan, als u een muziekinstrument bespeelt!

Agenda

   
1 december Kinderraad
5 december Sinterklaas
6 december Start school 09.30 uur
13 december Kerstcrea ochtend
19 december Kerstvoorstelling (ochtend)
21 december Kerstdiner (eind van de middag)
23 december Start vakantie 12.00 uur

 

Ouders

Ouders horen in- en bij de school. Wanneer we in- en om de school allerlei activiteiten willen organiseren, is hun hulp onontbeerlijk. We hebben ouders nodig voor hand- en spandiensten, maar ook om samen met leden van het team activiteiten te organiseren en de school kleur en vorm te geven.

 

Team

Onze school heeft een gevarieerd leerkrachtenteam.  Er zijn jonge en oudere leerkrachten, er is een meester en een aantal juffen en er is deskundigheid aanwezig op veel verschillende vakgebieden.